Standartların Bir Adım Ötesi İçin Çalışıyoruz…

manufacture-image

Panoiçi Söndürme Sistemleri

Tüm oda yerine sadece belirli bir boyuttaki kabin, pano vb. daha küçük hacimlerin yangından korunması gerektiğinde pano içi söndürme sistemleri tercih edilir.

Bu durumda sadece o kabinin içerisi koruma altına alınır ve temiz gazlı söndürme sistemi kullanılır. Gazın boşaltıldığı pano içinin sızdırmaz olması gerekmektedir.

Gaz boşalması sonrasında tekrardan parlamanın engellenmesi amacıyla sistemin enerjisini kesmek için kontak veren sistem içerisinde özel ekipmanlar mevcuttur.

Panoiçi söndürme sistemlerinin temelde iki farklı tipi bulunmaktadır:

A) Direkt Tip Pano İçi Söndürme Sistemi

B) İndirekt Tip Pano İçi Söndürme Sistemi


special-image

Direkt Sistem

Gaz, tubing sisteminde bulunan patlama deliğinden boşalır.
Ulaşılması zor kısımlara ve küçük hacme sahip sistemlerde kullanılır.

Avantajları

Ekonomik

Kolay yükleme

Bölümlere ayrılmış üniteler için efektif çözüm

special-image

İndirekt Sistem

Gaz, ayrı bir dağıtım nozulu aracılığıyla boşalır. Tüm kapalı hacme sahip sistemlerde kullanılır.

Avantajları

Geniş koruma alanı

Gazın çabuk boşalması sağlanır

Tüm söndürücü gazlarla uygulanabilir

Manuel çalıştırma olanak sağlanır

İletişim Banner_big