Standartların Bir Adım Ötesi İçin Çalışıyoruz…

manufacture-image

Oda Sızdırmazlık Testleri

Gazlı söndürme sistemlerinde söndürücü gaz mahale boşaldıktan sonra tekrar alevlenmeye karşı tedbir amacıyla gazın mahalde en az 10 dakika kalması uluslararası standartlar tarafından istenir.

10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın minimum tasarım konsantrasyonun %85 ‘inden daha düşük olmaması gerekmektedir. (NFPA2001)

Bu konsantrasyon değeri minimum koruma yüksekliği için kontrol edilir ve en az 10 dakika bu değer sağlanırsa ilgili mahalin sızdırmazlık ölçüsü kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirilir.

Tüm bu kontrol hizmetlerine oda sızdırmazlık testi veya kontrolü (door-fan test) denilir ve tüm gazlı söndürme sistemi kurulu olan mahallerde bu test sistemler devreye alınmadan önce yapılmalıdır.

manufacture-image

Oda sızdırmazlık testi nasıl yapılır?

Door-fan testi olarak da bilinen oda sızdırmazlık testi, ilgili mahalin sızıntı miktarını ölçmenin bir yoludur.

Test edilecek odanın girişine geçici olarak büyük bir fan yerleştirilir. Fan hızı, bir yangın söndürme sistemi tahliyesi sırasında uygulanan basınca eşdeğer akış basıncını elde edecek şekilde ayarlanır.

Ardından fan, odadaki havayı çekmek için kapıya ters çevrilir (odanın basıncını düşürür).

Elde edilen hava akışı ve basınç okumaları, oda için eşdeğer sızıntı alanını (ELA) hesaplamak için tasarlanmış özel bir yazılım programına girilir.

Program, odanın söndürücü gazı kaç dakika boyunca istenilen konsantrasyon değerinde tutabileceği ile ilgili sonuçları içeren bir rapor verir.

Oda sızdırmazlığını sağlamak için nelere dikkat edilir?

Yangını söndürmek için kullanılan gaz halindeki kimyasal maddelerin çoğunun havadan daha ağır olduğu göz önüne alınmalıdır.

Boşalmaya başlayan söndürücü gaz yerden yükselerek mahali doldurmaya başlayacağı için alçak seviyeli kaçak alanlarından çok hızlı sızmaya başlayacaktır.

Bu yüzden sızıntıya neden olabilecek damper, hava kanalı vb mahanin tavanına yakın olması sızıntı güvenliği açısından daha faydalı sonuçlar verecektir.

Oda sızdırmazlık testi sonrasında gerekli asgari şartları sağlamayan mahallerde yer alan açıklıklar duman test ekipmanları ile tespit edilmelidir.

Tespit edilen açıklıklar yangına dayanıklı uygun tipteki dolgu malzemeleri ile kapatılarak sızdırmazlık testi tekrar edilmelidir.

VİNZO, uzman kadrosu ve son teknoloji ile donatılmış test cihazları ile satış sonrası oda sızdırmazlık testleri konusunda sizlerin taleplerine yanıt vermektedir.

İletişim Banner_big