Standartların Bir Adım Ötesi İçin Çalışıyoruz…

manufacture-image

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı ve parlayıcı sıvıların yangınlarında efektif söndürme sağlaması sebebiyle köpüklü söndürme sistemleri tercih edilirler.

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların üretimde kullanıldığı veya depolandığı alanlarda doğru tasarlanmış köpüklü söndürme sistemleri kısa süre içerisinde yangını söndürürler.

Yanıcı sıvılar, alevlenme noktası 38°C ve üzerinde olan, parlayıcı sıvılar ise alevlenme noktası 38°C ’nin altında olan kimyasal sıvılardır.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar petrol türevi hidrokarbonlar ve polar solventlerden oluşmaktadır.

Hidrokarbonlar sadece karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşiklerdir. (Benzin, motorin, fuel-oil, yağ vb)

Polar solventler ise suyla karışabilen ve çözücü olarak kullanılan sıvılardır. (Alkol türevleri, aseton, amonyak, etil asetat vb)

Köpüklü söndürme sistemleri, sulu söndürme sistemlerinden farklı olarak yanıcı madde yüzeyinde fim tabakası yaparak bazı avantajlar sağlar;

Köpük film tabakası yakıt buharı ile oksijenin temasını keser,

Köpük film tabakası yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engeller,

Köpük film tabakası yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırır.

NFPA11, NFPA16, NFPA30, NFPA409, NFPA418 standartları köpüklü söndürme sistemlerinin tasarımında en çok kullanılan standartlardır.

Tasarım yapılırken Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gibi yerel ve uluslararası kurallar da göz önüne alınır.


manufacture-image

İçerik Bakımından Köpük Türleri

Protein Esaslı

Protein bazlı (P) köpük konsantreleri

Floroprotein (FP) köpük konsantreleri

Film tabakası oluşturan (FFFP) köpük konsantreleri

Alkole dirençli film tabakası oluşturan (AR-FFFP) protein bazlı köpük konsantreleri

Sentetik Esaslı

Akıcı film tabakası oluşturan (AFFF) köpük konsantreleri

Alkole dirençli akıcı film tabakası oluşturan (AR-AFFF) köpük konsantreleri

Genleşme Oranına Göre Köpüklü Söndürme Sistemleri

Düşük Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemleri [Genleşme oranı 20:1]

Orta Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemleri [Genleşme oranı 20:1 – 200:1]

Yüksek Genleşmeli Köpüklü Söndürme Sistemleri [Genleşme oranı 200:1 – 1000:1]

Köpüklü Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanları

special-image

Yanıcı & parlayıcı madde depoları

Matbaa & boya imalathaneleri

Tank çiftlikleri

Petrokimya tesisleri ve rafinerileri

Enerji santralleri

Kimya fabrikaları

Bakım atölyeleri

Tershaneler ve iskele alanları

Uçak & helikopter hangarları

Havalimanları

manufacture-image

Köpük-Su Karıştırma Sistemleri

Bladder tank ve kendi oranlayıcısıyla köpük-su oranlayan sistemler,

Atmosferik tank ve kendiliğinden köpük emişli melanjörlerle köpük-su oranlayan sistemler,

Atmosferik tank ve santrifüj tipi köpük pompalarıyla hidrolik balanslamalı köpük-su oranlayan sistemler,

Atmoferik tank ve türbin tipi köpük pompalarıyla hidrolik balanslamalı köpük-su oranlayan sistemler.


manufacture-image

Köpük Boşaltma Üniteleri / Cihazları

Köpük Sprinklerleri veya Nozulları

Depolama ya da özel kullanım alanlarında kapalı tip sprinkler kullanılarak ıslak ya da kuru borulu, açık uçlu nozullar kullanılarak ise baskın sistemler tasarlanabilir.

Köpük Monitörleri

Güvenli bir mesafeden yangınla mücadele etmek ve alev alma riski olan nesnelerin yanmasını ve/veya patlamasını önlemek amacıyla kullanılırlar.
Monitörlerin manuel kontrollü, kendiliğinden su-salınımlı ve uzaktan kumanda edilebilir olarak farklı tipleri mevcuttur.

Köpük Yapıcılar ve Köpük Odaları

Yanıcı ve parlayıcı sıvı depolama tanklarının iç yüzeylerinin ve bulundukları alanların yangına karşı korunması amacıyla kullanılırlar.
Bu tip köpük-su boşaltma cihazları üzerlerinde bulunan özel orifisler sayesinde hava emişi yaparak deşarj anında daha genleşmiş bir köpük-su karışımı sağlarlar.

Köpük Jeneratörleri

Yüksek genleşmeli köpükler kullanarak daha az su debisiyle diğer köpüklü söndürme sistemi ekipmanlarına göre çok daha fazla genleşmiş köpük-su karışımı sağlarlar.
Kullanılan su miktarı daha az olacağı için su hasarlarının daha düşük olması beklenir. Köpük jeneratörleri özel tasarımlarla birlikte özel uygulama alanları için efektif yangın söndürme performansı sunarlar. İstenilen oranda genleşme sağlayabilmeleri için yüksek miktarda taze hava beslemesine ihtiyaç duyarlar.

Köpüklü söndürme performansı test edilmemiş ve herhangi bir onayı bulunmayan deşarj üniteleriyle yapılacak sistemler kendi içerisinde farklı riskleri barındıracaktır.
Bu nedenle kullanılacak köpük deşarj cihazlarının mutlaka ilgili köpük türü için kullanıma uygun ve listelenmiş olması gerekmektedir.

İletişim Banner_big